K.C. House
เค. ซี. เฮาสท์ (ติดกับร้านค้า 7-11)
64 ตรอกไก่แจ้ ถนนพระสุเมรุ
เขตพระนคร บางลำภู กรุงเทพฯ
(มาทางสี่แยกบางลำพูก่อนถึงป้อมพระสุเมรุ อยู่ฝั่งตรงข้ามปั๊มน้ำมัน ปตท)
โทรศัพท์ 02-2820618, 02-6290342